Menü

Azoknak, akik nem csak óriásplakátról szeretnének tájékozódni!

Györkös Gábor
2015. 07. 14. 17:43:04


Elszántam magam, hogy egy-egy témához, aktualitáshoz rendszeresen tematikus könyvkínálatot válogatok össze, és azokat külön menüpontba gyűjtve kicsit kiemelem. Jelenleg adja magát a bevándorlás témája. Így a konzultációs plakátok mintájára mi is elkészítettük meglehetősen pőre alternatív plakátunkat :-)


Az elmúlt évtizedekben a technikai fejlődésnek köszönhetően sokkal kisebb lett a világunk. A gondolatok, eszmék, vallások, kulturális sajátosságok és stílusok legalább olyan gyorsan (sőt gyorsabban) „közlekedhetnek” a Földön, mint mi magunk. S ennek köszönhetően olyan sokféle hatás ér bennünket, amikre a megelőző évszázadokban nem volt példa. Ez kihívás. Éppen az ajánlatunkban szereplő egyik könyv előszava állítja, hogy ebben a megváltozott világban „az igehirdetők többsége eleve feleslegesnek is tartja a kultúra megértését, a posztmodern, pluralista gondolkozással folytatandó párbeszédet”, s azzal ajánlja olvasásra a továbbiakban a könyvet, hogy „kitűnő vezérfonal mind a kulturális pluralizmus megértéséhez, mind ahhoz, hogy benne a keresztény üzenet sajátosságai hitelesen szólalhassanak meg” (Newbigin, L. Evangélium a pluralista társadalomban).

Amikor a most bemutatott könyveket válogattam, kicsit meglepődtem, hogy a keresztény kiadók kínálatában mennyire mostoha témával állunk szemben. Például fontos kulcsszavakra (tolerancia) sem a könyvcímekben, sem az alcímekben, de még a leírásokban sincs találat. Így tehát, miután a bevándorlás, kulturális másság, idegenség etc. tematikus választék összeállításában a protestáns-evangelikál könyvkiadás csekély kivételtől eltekintve alig adott alapanyagot, a magukat így nem definiáló szerzők munkáihoz folyamodtam. A válogatás során ezt egyre nagyobb megnyugvással és élvezettel tettem, miközben Pál apostol Rómaiakhoz írt levele 2. fejezete visszhangzott bennem, amikor azokról az emberekről ír, akik (Csia Lajos fordítása szerint) „természetszerűleg teszik a törvényt” és „a törvény kívánta tett a szívükbe van írva”. Keresztények sokszor könnyen leírják a Mózesi törvényt. Elavultnak, a megváltástól tekintve meghaladottnak tartják. Pál apostol azonban felértékeli azoknak az embereknek a lelkiismeretét, akik a Törvény és a kegyelem ismerete nélkül a lelkiismeretük alapján tesznek tanúságot tisztességről és emberségről a „törvény kívánta” állásponton. Mózes törvényét, a Tórát olvasva azt találjuk, hogy Isten folyamatosan szembesíti népét korábbi jövevény- és rabszolgasorával, amikor az idegenekről és a velük kapcsolatos bánásmódról rendelkezik: „A jövevényen ne hatalmaskodjál, és ne nyomorgasd azt, mert jövevények voltatok Egyiptom földjén.” (2Móz 22:21) Vagy kifejezetten támogató, adakozó-jótékonykodó tettekre szólít fel: „Mikor pedig földetek termését learatjátok: ne arasd le egészen a meződnek széleit, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd; a szegénynek és jövevénynek hagyd azokat.” (3Móz 23:22) Így tehát, azoknak a jóérzésű, gondolkodó embereknek a munkáit, akik a lelkiismeretükre hagyatkozva a jövevény, az idegen (bevándorló) zsigeri elutasítása helyett képesek a figyelmességre és a segítő hozzáállásra, örömmel ajánlja könyvesboltunk. A kereszténységre ugyanis (és ez talán hangsúlyosan igaz a magyarországi evangelikál közösségekre) igencsak vár a feladat, hogy megértsék a mai globalizált, vallásilag, kulturálisan, etnikailag sokszínű világunkat, és megtanuljanak benne kommunikálni, szalonképesnek lenni. (Ehhez is hasznos adalék lehet válogatásunk.)

Őszintén bízom benne, hogy ha egyeseket a lelkiismeretük tud arra buzdítani, hogy az elnyomottak, szenvedők, menekülők ügyét komolyan vegyék és tanulmányozzák (a Bibliához közel álló álláspontból), akkor a keresztényeket sokkal inkább tudja buzdítani erre a Jézus által felmutatott életminta és tanítás!

A válogatott könyvekhez igyekeztem magam leírásokat készíteni, vagy a könyveket forgatva kicsit kiegészíteni. Bízom benne, hogy átböngészve még vásárlás nélkül is gondolatébresztő lehet ez a kis könyvgyűjtemény. És könnyen beláthatjuk, hogy mindannyian többek vagyunk annál, hogy a véleményünket ilyen-olyan hangulatok, kommunikációs kampányok befolyásolják. Jó böngészést és sok izgalmas gondolatot kívánok!

Végül szeretnénk felhívni a figyelmet az Oltalom Karitatív Egyesület menekülteket támogató programjára (megtekintés itt), amelyhez a Filologosz Könyváruház is csatlakozik. Ezt a támogató akciót annyi doboz babatápszerrel és bébiétellel szeretnénk segíteni, ahány könyvet megvásárolnak tematikus kínálatunkból.

A témával kapcsolatosan még a következő írást ajánljuk (a cikk végén teljes video anyaggal): Köntörfalak nélkül a bevándorlásról – Ökopódium (megtekintés itt)

A teljes könyvválogatásunk az Aktuális menüpontban vagy ide kattintva érhető el.

Tartalomhoz tartozó címkék: blog
blog comments powered by Disqus