Menü

Rendíthetetlenül – Ruth

Jakab Viktória
2016. 03. 24. 13:23:00


Naomi, férjével Elimelekkel, és két fiukkal, Mahlónnal és Kiljónnal, a bálványimádó Kír-Harasetbe menekülnek a Betlehemben dúló éhínség elől. Elimelek a beilleszkedés reményében elhagyja a zsidó szokásokat, s fiait is ekképpen neveli, akik moábi asszonyokat: Orpát és Ruthot választják feleségeikül. Naomi, aki mindvégig kitart Izrael Istene mellett, hitével egyedül marad. S élete csak egyre rosszabbra fordul: először meghal férje, Elimelek, majd később Kiljón és Mahlón is. Ám egyik menyében, Ruthban feltámad a kíváncsiság a láthatatlan Isten iránt, s kitart anyósa mellett a csapásokban akkor is, mikor Naomi immár mindenét elvesztve visszaindul hazájába, Betlehembe….

Az írónő nem okoz csalódást ezzel a kötettel sem. Sőt! A Rendíthetetlenül nem csak mély és őszinte, hanem olykor még vicces is. Őszintén: nagyszerű esti olvasmány! Még a tartalomtól eltekintve is számos pozitívumot találunk: történetileg hű részletek, az elbeszélés élvezetes ritmusa, az írónő beleérző leírásai – mind-mind növelik a regény élvezeti értékét, de legfőképpen segítenek megérteni és átélni a Naomi és menye, Ruth közötti bensőséges és különleges kapcsolatot.

 

Ha ezekre a kísértésekre gondolunk, Istent követni nagyon is nehéznek tűnik. Hinni, mikor a világ szemében nincs értelme; bízni, amikor bizonytalan jövő előtt állunk; észrevenni a reménytelenben azt, aki reményt ad; látni a szegénységben a gazdagságot; és Istenre hagyatkozni, kitartóan imádkozni mikor úgy érezzük, egyedül maradtunk. S ne felejtsük ki: beletenni saját magunkat, megállás nélkül törekedni, és nem ölbe tett kézzel várni sorsunk jobbra fordulását, vagy elsüllyedni a beletörődés és lemondás szürke pocsolyájában.

A regény két asszony heroikus küzdelmét mutatja be. Nem nagy csatákkal, nem birodalmak elfoglalásával, nem dicsőséges történelmi fordulatokkal – egyszerű, mégis Isten előtt minden kincset megérő emberi sorsokkal, gyenge, mégis keményen küzdő nőkkel, a hétköznapok keserűségébe is meleg fényt hozó hittel és bensőséges szeretettel.

Tartalomhoz tartozó címkék: blog
blog comments powered by Disqus